KOMPAS.com – Kerajaan Singasari merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Berdiri selama abad ke-13, lokasi Kerajaan Singasari berada di Malang, Jawa Timur. Meski riwayatnya hanya bertahan selama 70 tahun, pada masa kejayaannya kehidupan ekonomi dan politik kerajaan berkembang pesat. Raja Kertanegara yang memimpin selama masa kejayaan Kerajaan Singasari juga melakukan usaha […]