Intisari-Online.com – Mengapa Sunan Gresik menghapus sistem kastanisasi yang merupakan tradisi ajaran agama Hindu?  Pertanyaan terkait mengapa Sunan Gresik menghapus sistem kastanisasi yang merupakan tradisi ajaran agama Hindu ada di halaman 308. Tepatnya pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X. Semntara jawabannya ada di halaman 277 pada sub bab 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau yang bernama lengkap Maulana Malik […]